A compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), INSIDE.ESPAIS PERSONALITZATS, S.L informa que és titular del lloc web www.insideespais.es . D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la citada Llei, INSIDE.ESPAIS PERSONALITZATS, S.L informa de les següents dades:

El titular d’aquest lloc web és INSIDE.ESPAIS PERSONALITZATS, S.L, amb CIF B67402842 i domicili social a Sant Cugat del Vallès, Carrer Joan Miró, 26 F, 08173 , inscrita en el Registre Mercantil, en el tom 46844, foli 196, fulla B532791 i inscripció 1.

Usuari i règim de responsabilitats

La navegació, accés i ús pel lloc web de INSIDE.ESPAIS PERSONALITZATS, S.L confereix la condició d’usuari, per la qual s’accepten, des de la navegació pel lloc web de INSIDE.ESPAIS PERSONALITZATS, S.L, totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web de INSIDE.ESPAIS PERSONALITZATS, S.L proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis estesos per INSIDE.ESPAIS PERSONALITZATS, S.L per a l’accés a certs continguts o serveis oferts pel web.

L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per INSIDE.ESPAIS PERSONALITZATS, S.L contràriament al que es disposa per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

Política d’enllaços i exempcions de responsabilitat

INSIDE.ESPAIS PERSONALITZATS, S.L no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap mena de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa.

Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

INSIDE.ESPAIS PERSONALITZATS, S.L declara haver adoptat totes les mesures necessàries per a evitar qualsevol mal als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, INSIDE.ESPAIS PERSONALITZATS, S.L no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués sofrir l’usuari.

Modificacions

INSIDE.ESPAIS PERSONALITZATS, S.L es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant referent als continguts del lloc web, com en les condicions d’ús d’aquest. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en el web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que s’estableix en la normativa vigent i aplicable en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de INSIDE.ESPAIS PERSONALITZATS, S.L amb CIF B67402842 i domicili social situat a Sant Cugat del Vallès, Carrer Joan Miró, 26 F, 08173, amb la finalitat de poder facilitar, agilitar i complir els compromisos establerts entre totes dues parts, a més d’atendre les seves consultes i remetre-li informació relacionada que pugui ser del seu interès.. En compliment amb la normativa vigent, INSIDE.ESPAIS PERSONALITZATS, S.L informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per a complir amb els preceptes esmentats amb anterioritat.

Així mateix, INSIDE.ESPAIS PERSONALITZATS, S.L informa de què tractarem les seves dades conforme a l’existència del seu consentiment.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificats, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per a utilitzar-los per a les finalitats esmentades.
INSIDE.ESPAIS PERSONALITZATS, S.L informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que INSIDE.ESPAIS PERSONALITZATS, S.L es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.
INSIDE.ESPAIS PERSONALITZATS, S.L informa que no estan previstes les transferències internacionals.

D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament d’aquests, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt.

Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

INSIDE.ESPAIS PERSONALITZATS, S.L per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de INSIDE.ESPAIS PERSONALITZATS, S.L Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, sent-los aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.
Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de INSIDE.ESPAIS PERSONALITZATS, S.L.

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de INSIDE.ESPAIS PERSONALITZATS, S.L. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en les pàgines de INSIDE.ESPAIS PERSONALITZATS, S.L

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció

INSIDE.ESPAIS PERSONALITZATS, S.L es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre aquest tema. INSIDE.ESPAIS PERSONALITZATS, S.L té el seu domicili a Sant Cugat del Vallès, Carrer Joan Miró, 26 F, 2n7a 08173, Espanya.